Pages

Saturday, January 19, 2013

KNU ေခါင္းေဆာင္ အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ေျမျမဳပ္မုိင္း ရွင္းလင္းေရး ေႏွာင့္ေႏွး

 
ေကအဲန္ယူ ေခါင္းေဆာင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ ပဲခူးတုိင္းအတြင္း ေျမျမွဳပ္ မိုင္းမ်ား ျပန္လည္ တူးေဖာ္ ႐ွင္းလင္းေ ရးအတြက္ ေႏွာင့္ေႏွး ခဲ့ရေၾကာင္း NPA မိုင္း ႐ွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား တာဝန္ခံ မန္ေနဂ်ာ မစၥတာ Aksel Steen-Nilsen မွ ေျပာသည္။
 
“အခု တက္လာတဲ့ သူတို႕ ေခါင္းေဆာင္သစ္ေတြနဲ႕ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အၾကား ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးသြားဖို႔ ႐ွိအံုး မယ္ ဆိုေပမယ့္ အခ်ိန္ေတာ့ မသတ္မွတ္ၾကရ ေသးပါဘူး” ဟု မစၥတာ Aksel Steen-Nilsen မွ မဇၥ်ိမအား ေျပာသည္။
 
ပဲခူးတိုင္း ေညာင္ေလးပင္ ခ႐ိုင္ အတြင္း႐ွိ ေကအဲန္ယူ ထိန္းခ်ဳပ္ နယ္ေျမ ေက်ာက္ႀကီး ေဒသတြင္းသို႔ စစ္ေျ ပး ဒုကၡ သည္မ်ား ျပန္လည္ ေနရာ ခ်ထားေရး အတြက္ ေကအဲန္ယူ ဘက္မွ လ်ာထား ခဲ့သည္။
 
သို႔ေသာ္လည္း ထိုုေဒသတြင္းမွ ျမဳပ္ႏွံထားဆဲ ျဖစ္သည့္ ေျမျမွဳပ္မိုင္း ျပႆနာမ်ား ႐ွိေန သျဖင့္ ေျမျမွဳပ္ မုိင္း မ်ားျ ပန္လည္ တူးေဖာ္ ႐ွင္းလင္းေရးအတြက္ ေကအဲန္ယူႏွင့္ NPA တို႔ ေဆြးေႏြး သေဘာတူ ထားခဲ့ ၾကျခ င္း ျဖစ္သည္။  ကာကြယ္သည့္ အေနျဖင့္ျမွဳပ္ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုလို ျပန္လည္ေနရာ ခ် ထားေတာ့ မည့္ကာလတြင္ျ ပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္း ဒုကၡသည္မ်ား၏ လံုၿခံဳေရးအတြက္ အာမခံရန္ လိုေ ၾကာင္း ေကအဲန္ယူမွ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ဗဒုိကြယ္ထူး၀င္းက မဇၥ်ိမအား ေျပာသည္။
 
၎ကပင္ ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ား ရွိနိုင္သည့္ ဧရိယာ၊ မိုင္းအေရအတြက္ တို႔ကို နည္းပညာ အကူအညီ မပါဘဲ အခ်က္ အလက္ေကာက္ ယူျခင္း၊ နည္းပညာ အကူအညီ ပါ၀င္၍ အခ်က္ အလက္ေကာက္ ယူျခင္းမ်ား ျပဳ လုပ္ၿပီးေ နာက္ ေျမျမဳပ္မိုင္း တည္ရွိရာျပေျမပံုျပဳစုသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွ မိုင္းအေရ အတြက္ႏွင့္ အႏၱရာယ္ကို သိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ ဟု ဆက္လက္ရွင္းျပသည္။
 
ေျမျမွဳပ္မိုင္း ျမွဳပ္ထားရာနယ္ေျမမ်ားတြင္ ျမဳွပ္ႏွံထားေၾကာင္းကို ေဒသခံမ်ားအား အသိေပးထားသျဖင့္ ေဒ သ ခံ မ်ား အေနျဖင့္ ေနထိုင္ သြားလာရန္ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ရန္ မ၀ံ့ရဲပဲ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈမ်ား ရွိေန သည္ ဟု ဗ ဒိုကြယ္ထူး၀င္းက ဆက္ရွင္းျပသည္။ 
 
၎ကပင္  “ ႐ွိေတာ့ ႐ွိတာ ေပါ့ဗ်ာ၊ တစ္လံုး ႐ွိရင္ လည္း အဲဒီ ဂြင္ကို ဘယ္သူမွ မသြားရဲဘူး၊ ႏွစ္လံုး ႐ွိရင္ လည္း မသြားရဲဘူး၊ ျပည္သူေတြက စိုးရိမ္ ေၾကာက္႐ြံ႕ မႈေတြ ႐ွိေန ၾကတာေပါ့။ အဲဒီဂြင္ အက်ယ္ႀကီးေပၚမွာ ဘယ္ေ လာက္ ႐ွိတယ္ ဆိုတာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ တို႕လည္း အတိအက် မေျပာ တတ္ဘူး” ဟု ဆက္ လက္ေျပာဆိုသည္။
 
ေျမျမွပ္မုိင္းမ်ား တူးေဖာ္ရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္ အႏၱရာယ္ႀကီးမားသည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ လုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တိက်သည့္ အေထာက္အထား ရရွိႏုိင္ေရးသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း မစၥတာ Aksel Steen-Nilsen မွ ေျပာသည္။
 
လုပ္ငန္းစဥ္အရ ေဒသခံ ႏွင့္ မုိင္းဒဏ္ ကုိယ္တုိင္ခံစားရသူမ်ားဆီမွ အခ်က္အလက္ေကာက္ျခင္းႏွင့္ မုိင္း ရွာေဖြ စက္ပစၥည္းျဖင့္ အခ်က္အလက္ေကာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ကာ မုိင္းရွိ ဧရိယာမ်ားကို ေျမပုံေဖာ္ၿပီး မုိင္း ရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြအတုိင္း အဆင့္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ရေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပ သည္။
ထုိ႔အျပင္ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ားမွ ေျမျမွဳပ္မုိင္းမ်ား အသုံးျပဳထားျခင္းကုိ ျပည္သူမ်ားအား အသိေပး ထားရွိ ေသာ္လည္း ပဋိပကၡ ၿပီးဆုံး၍ မိမိတုိ႔ ဆႏၵအေလွ်ာက္ ျပန္လည္ အေျခခ်ၾကရာမွ ေျမျမွဳပ္မုိင္းထိ သည့္ အခ်က္ကုိလဲ အထူးသတိျပဳသင့္ေၾကာင္း ကေမာၻဒီးယား ႏုိင္ငံတြင္ ေျမျမွဳပ္မုိင္းရွင္း လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ဖူးသည့္အေတြ႔ အႀကံဳႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ကာ မစၥတာ Aksel မွ မဇၥ်ိမအား ေျပာျပသည္။
 
ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံသား မစၥတာ Aksel Steen-Nilsenသည္ ေနာ္ေ၀စစ္တပ္တြင္ ဗုိလ္မွဴးရာထူးအထိ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ကာ စစ္တပ္မွ အနားယူၿပီး ၂၀၀၀ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ မုိင္းရွင္းလင္း တုိက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္တြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ Norwegian People’s Aid (NPA) တြင္ မိုင္း႐ွင္း လင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား တာဝန္ခံ မန္ေနဂ်ာ အျဖစ္ တာ၀န္ယူ လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိသည္။
 
ေကအဲန္ယူႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႕တို႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ခဲ့ၾကစဥ္ ၌လည္း ေနာက္ ထပ္ျ မန္မာအစိုးရ တပ္မ်ားႏွင့္ ေကအဲန္ယူ တို႔အၾကား ေျမျမွဳပ္ မိုင္းမ်ား ထပ္မံ အသံုးမျပဳ ၾကရန္ႏွင့္ ႐ွိၿပီး သား ေျမျမွဳပ္ မိုင္းမ်ား ျပန္လည္ တူးေဖာ္ ဖယ္႐ွားေရး တို႔ကို မူအားျဖင့္ သေဘာတူ ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည္ ဟူ၍ လည္း ဗဒိုကြယ္ထူးမွေျပာပါသည္။
 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံတကာေျမျမွဳပ္မိုင္း အစီရင္ခံစာကို ၿပီးခဲ့သည့္ ႏို၀င္ဘာလက ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ကမၻာေပၚ တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံသည္  ေျမျမွဳပ္မိုင္း အႏၱရာယ္အမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံစာရင္း၌ တတိယအဆင့္တြင္ ရွိေနေ သးေၾကာင္း ေဖၚျပပါရွိသည္။ ေျမျမွဳပ္မိုင္း အသံုးမျပဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ႏိုင္ငံတကာ စာခ်ဳပ္တြင္ လက္ မွတ္မထိုးရေသးေပ။
 
 www.MyanmarExpress.net

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

ဆက္သြားခ်င္ေသးတယ္ ဆိုရင္