Pages

Saturday, February 2, 2013

လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ဦးလွေဆြမွ ေထာက္ျပ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း အပစ္ရပ္ေရး ေတာင္းဆိုသည့္ အဖြဲ႕ အစည္း၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ ျပန္လည္ မေခ်ပ ႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားဦးလွေဆြဟာ  ၁၉၆၄ မွ ၁၉၆၈ ထိ ေရႊကူအထက္တန္းေက်ာင္းမွာ ပညာသင္ခဲ့ျပီး ၄င္း၏ မိတ္ေဆြ ကခ်င္ မ်ား ၏ ခံစားခ်က္ကို ထုိသူမ်ား အႏၱရာယ္မရွိေစရန္ ရြာအမည္ ခ်န္လွပ္ျပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ေကအိုင္ေ အ ဟာ ကခ်င္လူမ်ိဳးကို ကုိယ္စားျပဳမျပဳ စစ္တမ္းေကာက္ၾကည့္သင့္တယ္ဟု ဆိုကာ ဟိုအဖြဲ႔၊ ဒီအဖြဲ႕က လူ ကို ေမးရင္ Hear say ပဲ ရလိမ့္မည္ဟု ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။ 
 
(ျမန္မာ မီဒီယာမ်ားနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုသူမ်ားကေတာ့ ေကအိုင္ေအ ေသနတ္ေျပာင္းေအာက္က ျပည္သူ မ်ား၊ ေကအိုင္ေအ အဖြဲ႔၀င္မ်ားကိုသာ ေမးျမန္းျပီး တကယ့္ခံစားခ်က္အမွန္ကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ)

ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ လူဦးေရ ၁၀၆၉၉၅၉ ဦး၊ ဂ်ိမ္းေဖာ ၂၃၇၀၂၈၊ ေလာ္ေ၀ါ ၄၂၀၃၅၊ လာခ်ိတ္ ၄၁၀၅၂၊ လိုင္ ၀ါး ၁၈၅၈၃၊ ရ၀မ္ ၅၄၈၂၊ လီဆူး ၈၀၀၈၆ ဦး၊ ရွမ္းၾကီး ၄၄၂၂၈၊ ရွမ္းေလး ၃၃၅၆၇၊ တိုင္းလံု ၉၃၈၃၁၊ တိုင္းေလ ၁၂၃၅၃၅၊ မိုင္းသာရွမ္း ၃၆၄၅၊ တိုင္းလွ်ံ ၆၇၄၇၇၊ ကိုင္ထန္းသီး ၁၁၁၃၂ ၊ ပေလာင္ ၁၃၅ ဦး၊ ပအို၀္ ၆၅ ဦး၊ ကယား ၃၁၃ ဦး၊ ကရင္ ၃၃၂၅ ဦး၊ခ်င္း ၁၁၇၇၀ ဦး၊ မြန္ ၄၈၂ ဦး၊ ရခိုင္ ၃၄၆၉ ဦး၊ ဗမာ ၄၆၈၃၀၀ ဦး၊ ႏိုင္ငံျခားသား အိႏၵိယ ၁၄၄၉၀ ဦး၊ ပါကစၥတန္ ၇၈၂ ဦး၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၉၃ ဦး၊ တရုတ္ ၁၈၆၅၀ ဦး၊ နီေပါ ၁၃၀ ၉၃ ဦး ရွိသည္။ အဲဒီထဲမွာမွ ေကအိုင္ေအသည္ ၂ ေသာင္းခန္႔ရွိျပီး ဖမ္းထားသူမ်ား အပါ ၂% သာရွိသည္။ ထို ၂ %သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ကို ကိုယ္စားျပဳမျပဳကို စာရင္း အတိအ က်ျဖင့္ ေ ထာက္ျပ ခဲ့ပါတယ္။
 
(ထိုစာရင္းမ်ားထဲမွ တိုင္းရင္းသား တစ္မ်ိဳးစီ၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပင္ ေကအိုင္ေအကို ေထာက္ခံသည္ မဟုတ္ ပါ။ ထို အခ်က္ကို ေကအိုင္အိုသာမက (ျမန္မာ မီဒီယာမ်ားနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုသူမ်ားက မည္သည့္ အခါမွ် ေျပာဆိုရွင္း လင္းျခင္း မရွိပါ။)

ဖားကန္႔တြင္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္သည့္ ကုမဏီ ၇၀၀ ေက်ာ္မွ ကုမဏီ တစ္ခုလွ်င္ သိန္း ၅၀၀၀ ဆက္ေ ၾကး ျဖင့္ သိန္း ၃၅၀၀ ထရီလီယံ ဆက္ေၾကး ရရွိသည္။ ထုိဆက္ေၾကးမ်ားထဲတြင္ ပဲ့ေလွ၊ စပါးစုိက္ခင္းဧက၊ ေက်ာက္ ခြဲ စက္လတ္ငယ္ၾကီး၊ ဖုန္းပါေသာ ကြမ္းယာဆိုင္မွ ဆက္ေၾကး မပါေသးပါ။ ထိုမွ် ေငြေၾကးေတြ လက္ နက္ ကိုင္ျပီး ရရွိေနတဲ့ ေကအိုင္ေအဟာ လက္နက္စြန္႔ျပီး ေတာင္ယာလုပ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး ဆိုတာကို ေထာက္ျပ ခဲ့ပါတယ္။
 
( ထုိအေၾကာင္းကို မည္သူမွ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုျခင္း မရွိသည့္ အျပင္၊ ကခ်င္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သည္ လည္း ၄င္းတို႔ အမ်ိဳးမ်ား ထုိရြာမ်ားတြင္ ရွိေနသျဖင့္ ေၾကာက္သည္က တစ္ေၾကာင္း၊ ဆက္ေၾကးမ်ားမွ ခြဲတမ္း အခ်ိဳ႕ ရရွိႏိုင္သည္ က တစ္ေၾကာင္းမို႔ မေျပာရဲတာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာ မီဒီယာမ်ား ကမူ အစိုးရကို တိုက္ခိုက္ရလွ်င္ ျပီးေရာဟု ယူဆသည္ေၾကာင့္ မေဖာ္ထုတ္ၾကပါ။)

ေကအိုင္ေအ၏ လူမ်ိဳးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈအျဖစ္ ခရာစီးဒန္း ဆိုတဲ့ ရ၀မ္ရြာေလးကို ရြာလံုးကၽြတ္ မီးရိႈ႕ခဲ့ တာ ကို ေထာက္ျပ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ လူ႕အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္ ကင္တာနား မသိဟန္ေဆာင္ ခဲ့ေၾကာင္း ကိုလည္း ေ၀ဖန္ျပခဲ့ပါတယ္။ တရုတ္ျပည္မွ ကခ်င္မ်ား ေလေသနတ္ေတာင္ ကိုင္ခြင့္မရတဲ့ အေျခအေနမွာ ကခ်င္ျပည္ နယ္က လက္နက္ကိုင္ျပီး ရမ္းကားေနေၾကာင္းလည္း ရွင္းလင္းျပခဲ့ပါတယ္။
 
ထို႔ျပင္ သမၼတ အပစ္ရပ္ကို ကာမိုင္းရဲစခန္း ၀င္စီးျခင္းျဖင့္ တုန္႔ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေရႊကူရြာတြင္ လူသစ္ ၀င္စုေ ၾကာင္း ၊ တပ္မေတာ္မွ အပစ္ရပ္အမိန္႔ေၾကာင့္ စခန္းျပင္ မထြက္သျဖင့္ စိတ္ၾကိဳက္ လူသစ္စုခြင့္ ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ခဲ့ပါတယ္။
 
( ရြာလံုးကၽြတ္ မီးရိႈ႕ျခင္း၊ စိတ္တိုင္းက် လူသစ္စုျခင္း၊ ရဲစခန္း ၀င္စီးျခင္းမ်ားဟာ ရာဇ၀တ္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ ေသာ္ ထုိရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို မီဒီယာႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသမားမ်ား ႏႈတ္ပိတ္ေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္)

ေကအိုင္ေအသည္ ဗန္းေမာ္ ျမိဳ႕ထဲတြင္ ရုပ္ရွင္မင္းသားၾကီး ဦးဘခ်စ္ရဲ႕သား ဗို္လ္ၾကီး မ်ိဳးေအး သမီး အတြက္ ႏို႔မႈန္႔ဘူး ထြက္၀ယ္စဥ္ ေစ်းထဲမွာ ပစ္သတ္ျပီး ေရႊဆိုင္ကေရႊမ်ား လုယူခဲ့ေၾကာင္း၊ နပခ တိုင္းမွဴး အယ္လ္ခြန္းရီ တို႔၏ အေဖကို လုပ္ၾကံသည္၊ ေရႊကူ-ဗန္းေမာ္သြား သေဘာၤလိုင္းကို ဧရာ၀တီျမစ္ ဒုတိယ ျမစ္ က်ဥ္း ၾကက္တူေရြး ႏႈတ္သီးလို႔ ေခၚတဲ့ ေနရာက ေစာင့္ပစ္သည္၊ ဗန္းေမာ္ မွာ ေလ ယာဥ္ကြင္း အတက္မွာ ေလ ယာဥ္ပ်ံ ကို ပစ္သည္။ စသည့္ ရာဇ၀တ္မႈအေဟာင္းမ်ား ကိုလည္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။
 
(ထိုရာဇ၀တ္မႈမ်ားသည္ အစေပ်ာက္ကာ ေကအိုင္ေအမွ ဘယ္ခုႏွစ္က ျငိမ္းခ်မ္းေရးယူသည္ ဆိုသည္ပဲ မီဒီ ယာ မ်ားႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ား ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္)

ျပီးခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဦးလွေဆြမွ ေကအိုင္ေအကို ဘယ္အတိုင္းအတာ အထိ သည္းခံမလဲလို႔ ၾကယ္ပြင့္ျပ ေမးခဲ့ သည္ကို ဦးေအာင္မင္းမွ စစ္ေရးနည္းလမ္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး မွာ ေနာက္ဆံုး နည္း လမ္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘယ္ လုိမွ ညွိမရမွသာ သံုးေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္ ရေအာင္ ညွိမယ္ ဆိုျပီး ျပ ည္ေ ထာင္ စု၀န္ၾကီးတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ၄င္း၏ လတ္မွတ္ထိုးကာ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ေ ၾကာင္း ကိုလည္း ရွင္းလင္းျပခဲ့ပါတယ္။
 
( ထုိရေအာင္ ညွိမယ္ဟု ေျပာသည့္ အခ်ိန္အတြင္း ေကအိုင္ေအ၏ အဖ်က္လုပ္ရပ္မ်ား ဆက္တုိက္ျဖစ္လာ သ လို ဟိုဖက္ဒီဖက္ ေတြ႔ဆံုဖို႔ အစည္းအေ၀းမ်ားလည္း ျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါဘူး။ ထုိ႔ျပင္ ဦးေအာင္မင္း ပါေပ မယ့္ ဂြမ္ေမာ္ မလာေရာက္တာမ်ိဳးေတြလည္း ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။)

ဦးလွေဆြမွ ကိုလံဘီယာမွ အင္အား ၆ သိန္းရွိျပီး ႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ တိုက္ေနတဲ့ ေဖာသူပုန္ကို သမၼတမွ အျပတ္ ခ် မည္ဟု ေၾကျငာခဲ့ေၾကာင္း၊ ေနတိုးအဖြဲ႕၀င္ အီတလီ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က ျပီးခဲ့တဲ့ ၂၁ ရက္ေန႕တြင္ ၄င္း တို႔ ႏိုင္ငံမွ သူပုန္ေတြကို အျပတ္တိုက္ဖို႔ အမိန္႔ေပးေၾကာင္း၊ အဂၤလန္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က ေဖာက္ကလန္မွာ ရုတ္ရုတ္မလုပ္နဲ႕၊ အျပတ္ခ်မယ္ လို႔ယခုလအတြင္း အမိန္႔ေပးေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ ကိုယ္တိုင္ အိုစမာ ဘင္ လာဒင္နဲ႔ ညွိႏိႈင္းမႈ မလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ၊ ေနဗီဆီးမ်ား လႊတ္၍ အိုဘားမား ႏိုဘယ္ဆု ရခဲ့ေၾကာင္း၊ အခု လည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳး ေဆာင္အဖြဲ႕ေတြကို အၾကံျပဳခ်င္သည္မွာ ေနဗီဆီးေတြ လႊတ္သင့္တယ္၊ ဒါမွ ႏိုဘယ္ ဆု ရမယ္ဟု ႏိုင္ငံတကာ ႏွင့္ ယွဥ္ျပီး ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။
 
(ဂ်ာနယ္မ်ားကေတာ့ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ယွဥ္ေနေပမယ့္ ထုိအခ်က္ကိုေတာ့ မည္သည့္ႏိုင္ငံႏွင့္မွ် ယွဥ္ျပေျပာဆုိျခင္း မရွိပါဘူး။ )

အဆံုးမွာေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ရွိတဲ့ လူေတြအားလံုး ကိုယ္စား ကၽြန္ေတာ္တင္ျပလို္တာကေတာ့ ဦးခက္ ထိန္နန္ရဲ႕ အဆိုမွာပါတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတဲ့ စကားဟာ အတိုင္းအတာ တစ္ရပ္ထိသာ သည္းခံသင့္တယ္ လို႔ ထင္ ပါတယ္ ဆိုျပီး ေဆြးေႏြးမႈကို နိဂံုးခ်ဳပ္ခဲ့ပါတယ္။

ထိုသို႔ ဦးလွေဆြမွ အခ်က္အလက္မ်ား အကိုးအကားမ်ားျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ မွ အမွန္တကယ္ ခံစားရေ သည္ မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း လိုင္ဇာ တစ္ကြက္ႏွင့္ အဆိုပါ အခ်က္မ်ားကို မသိ ဟန္ေဆာင္ေ နသည့္ ေဒၚဒြဲဘူမွ လိုင္ဇာကိုသိမ္းၿပီးမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူမယ္ဆုိတဲ့ကိစၥက လံုး၀မလုပ္သင့္သလုိ ျဖစ္လည္း မျဖစ္ႏုိင္ ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိရင္ ဒီလုိင္ဇာကို သိမ္းယူ႐ံုနဲ႔ ကခ်င္ကုန္သြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ လုိင္ဇာမွာပဲ ကခ်င္ေတြ ရွိတာမဟုတ္ပါဘူး။ ကခ်င္ေတြက ကခ်င္ျပည္နယ္အႏွံ႔နဲ႔ ျမန္မာအႏွံ႔နဲ႔ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအျပင္ တစ္ ကမၻာ လံုးမွာ ကခ်င္ေတြရွိေနပါတယ္”ဟု ေနာက္တစ္ရက္ တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အထက္ ပါ အခ်က္မ်ား အားလံုးကို ဘယ္မီဒီယာ စာမ်က္ႏွာ၊ ဘယ္ ပုဂၢိုလ္ရဲ႕ ပါးစပ္ကမွ ထြက္ခဲ့တာ မေတြ႕ ဖူး ပါဘူး။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အားလံုး သိေအာင္ ေထာက္ျပခဲ့တဲ့ ဦးလွေဆြကို ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ယူ မိသ လို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပတဲ့ The Messenger ဂ်ာနယ္ကိုလည္း ေလးစားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ Messenger ဂ်ာနယ္ ကို အိမ္မွာ တစ္ေစာင္၊ ေက်ာင္းမွာ တစ္ေစာင္ အျမဲ ၀ယ္ဖတ္ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

ဆက္သြားခ်င္ေသးတယ္ ဆိုရင္