Pages

Monday, March 18, 2013

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းရမည့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ ေျမေလ်ာ္ေၾကးေငြအျပင္ ေနထိုင္မႈအတြက္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားကို မံုရြာၿမိဳ႕အနီးတစ္ဝိုက္ ေနရာမ်ားတြင္ စီစဥ္ေပးမည္ဟု ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပုိင္ႏွင့္ ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီ တာဝန္ရွိသူမ်ား ေျပာၾကား

Weeklyeleven-1-march17
 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဆည္တည္းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၀င္း အတြင္း၌ ေဒသခံမ်ားႏွင့္အတူ မတ္ ၁၄ ရက္က ေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု - ဟိန္းမင္းထက္(မံုရြာ))

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းရမည့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ ေျမေလ်ာ္ေၾကးေငြအျပင္ ေနထိုင္မႈအတြက္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားကို မုံရြာၿမိဳ႕အနီးတစ္၀ိုက္ ေနရာမ်ားတြင္ စီစဥ္ေပးမည္ဟု ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္ႏွင့္ ျမန္မာ၀မ္ေပါင္မိုင္းနင္းေကာ့ပါး ကုမၸဏီလီမိတက္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက မတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီသတၱဳတြင္း ဧရိယာသည္ ၇၈၆၇ဒ သ မ ၇၈ ဧကရွိၿပီး အဆိုပါ စီမံကိန္း ဧရိယာအတြင္းရွိ ေက်းရြာေလးရြာျဖစ္ေသာ ၀က္ေမွး၊ ကံေတာ၊ ဆည္တည္းႏွင့္ ဇီးေတာေက်းရြာမ်ားမွ အိမ္ေျခ ၄၀၀ ေက်ာ္ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။
 
စီမံကိန္းနယ္ေျမတြင္ သိမ္းဆည္းေျမဧရိယာ စုစုေပါင္း ၇၈၆၇ ဒသမ ၇၈ ဧကအနက္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေျမ ၅၀၅၇ ဧက ရွိေၾကာင္း၊ ဦးပိုင္မေပါက္ေသာ္လည္း ေျမေလ်ာ္ေၾကးေပးၿပီးေသာ ဧရိယာမွာ စိုက္ပ်ဳိးေျမ ၁၇၂၇ ဧက အပါအ၀င္ ၆၇၈၄ ဧက ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္မွ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း တာ၀န္ခံ ဦးျမင့္ေအာင္က "လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပအၾကံျပဳထားတဲ့ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး ကိစၥေတြ၊ စိုက္ပ်ဳိးေျမ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ေရး ကိစၥေတြ၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္နဲ႔ ၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီတို႔ ခ်ဳပ္ဆိုထားတဲ့ စာခ်ဳပ္အား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ခ်ဳပ္ဆိုေရး ကိစၥေတြ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ကိစၥေတြ၊ ေဒသခံ လူထုအတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူး ရရွိေစေရးအျပင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးေရး ကိစၥေတြ စတဲ့ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကို ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္။ ေရႊ႕ေျပာင္းရမယ့္ ေက်းရြာေတြအတြက္လည္း ေနရာေတြ စီစဥ္ေပးဖို႔အတြက္ ရြာေတြေဆာက္ထားၿပီးသား ရွိပါတယ္။ ရြာႏွစ္ေနရာ ေဆာက္ထားပါတယ္။ စီမံကိန္းဘတ္ဂ်က္နဲ႔ ေဆာက္တာပါ။ ေရ၊ မီး အျပည့္အစုံ ပါပါတယ္။ အဲဒီေနရာေတြကို တခ်ဳိ႕ေျပာင္းကုန္ၾကၿပီ။ ေနရာက စီမံကိန္းဧရိယာ အျပင္ဘက္ သြားလာဆက္သြယ္ေရးေကာင္းတဲ့ ေနရာေတြမွာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု မတ္ ၁၆ ရက္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ၀မ္ေပါင္ မိုင္းနင္းေကာ့ပါး ကုမၸဏီလီမိတက္မွ Admin Manager  Mr.Dong Yun Fei က "ေဒသခံ ျပည္သူလူထုမ်ားရဲ႕ စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လိုလားသည္မ်ားကို အခ်ိန္မေရြး ဂ႐ုတစိုက္ နားေထာင္ေပးမွာ ျဖစ္ၿပီး ေဒသခံမ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆုံညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးမႈေတြလည္း ျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သတၱဳတြင္းစီမံကိန္း ပတ္၀န္းက်င္ရွိ မိသားစုေတြရဲ႕ လူမႈဘ၀ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ႀကိဳးစားျဖည့္ဆည္းသြားဖို႔ ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းရမယ့္ ေဒသခံေတြအတြက္ မုံရြာၿမိဳ႕နဲ႔ ငါးမိုင္ေလာက္ပဲ ကြာတဲ့ ေနရာမွာ ရြာေတြ ေဆာက္ထားတယ္။ အဲဒီရြာေတြကို သီးသန္႔ေျမကြက္ေဖာ္ၿပီး လုပ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရြာထဲက အိမ္ေတြကို A,B,C,D ဆိုၿပီး အဆင့္ေတြ ခြဲထားပါတယ္။ အရင္ သူတို႔ေနခဲ့တဲ့ အိမ္ေတြက အရမ္းေကာင္းခဲ့ရင္ A အဆင့္အိမ္ေတြကို ေပးပါတယ္။ နည္းနည္းညံ့ရင္ B အဆင့္၊ ညံ့ရင္ C အဆင့္၊ အရမ္းညံ့ၿပီး တဲသာသာျဖစ္ရင္ D အဆင့္ဆိုၿပီး ျပန္ခြဲထားပါတယ္။ ေရမီးအျပည့္အစုံနဲ႔ အိမ္ေကာင္းေတြ ျပန္ေဆာက္ေပးထားတာပါ။ အဲဒီေနရာေတြကို တခ်ဳိ႕လည္း ေျပာင္းကုန္ပါၿပီ။ က်န္ေသးတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ လိုအပ္ရင္လည္း အိမ္ေတြထပ္ေဆာက္ၿပီး ေနရာခ်ထားေပးဖို႔ ရွိပါတယ္" ဟု ေျပာၾကားသည္။

၀က္ေမွးေက်းရြာမွ မသြဲ႕သြဲ႕၀င္းက "ကြၽန္မအေနနဲ႔ကေတာ့ ႏွစ္ကာလေပါင္းမ်ားစြာ ေနလာၿပီး သစ္ႀကီး၀ါးႀကီးေတြရွိတဲ့ မူလေဒသမွာပဲ ေနလိုပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က လက္ရွိေနတဲ့ရြာမွာ လယ္ယာေျမေတြ ရွိတယ္။ ဟိုမွာက မရွိႏိုင္ဘူး။ အခုေျပာင္းရမယ့္ ရြာေတြက ကြၽန္မတို႔ လက္ရွိေနတဲ့ရြာနဲ႔ ႏွစ္မိုင္၊ သုံးမိုင္ေလာက္ ေ၀းတယ္။ အဲဒီရြာသစ္ေတြမွာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ဖို႔ လယ္ယာေျမေတြမရွိရင္ ဘယ္လိုမွ အဆင္မေျပႏိုင္ပါဘူး။ ေန႔တိုင္း လယ္ေျမေတြရွိတဲ့ မူလေနထိုင္တဲ့ ရြာေတြကိုျပန္လာၿပီး ထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိးဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ အမ်ားႀကီး လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္" ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လက္ပံေတာင္း ေၾကးနီစီမံကိန္းဆိုင္ရာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာတြင္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း သတၱဳတြင္းနယ္ေျမတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူမႈ၀န္းက်င္ ျပႆနာမ်ားသည္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားမႈ အေပၚတြင္ အဓိကအားျဖင့္ အေျချပဳခဲ့သည္ဟု သံုးသပ္ရေၾကာင္း၊ သတၱဳတူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ေျမလိုအပ္ခ်က္အား စနစ္တက် သိရွိနားလည္ေစမႈႏွင့္ အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အရပ္ေဒသအတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူး ရွိႏုိင္ပံုမ်ားအား သိသာေသာ အေထာက္အထား၊ အခ်က္အလက္မ်ား ျပသမႈ၊ ထိုက္တန္ေသာ ေပးေလ်ာ္မႈ၊ အစားထိုး တည္ေဆာက္ေပးမႈ လိုအပ္သည္ဟု အၾကံျပဳေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။


www.MyanmarExpress.net

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

ဆက္သြားခ်င္ေသးတယ္ ဆိုရင္